Artikler og presentasjoner

Finanskrisen - Et vendepunkt.pdf Stolt byråkrat NTL VEG 3.112011.pdf PP-presentasjon Krisen i eurolandene spes Irland.pdf - PP-presentasjon
Ny styring av forvaltningen.pdf
Irland, krisa, arbeidsliv og fagbevegelsen LO- aktuelt februar 2012
 
Stortingsvalget 2005.pdf
VELFERDSSTATEN MAI2011.pdf PP-presentasjon
 
Tillitsvalgte i en ny hverdag.pdf
Krisen i Eurolandene med fokus på Irland PP-presentasjon mars 2012
 
Trepartssamarbeidet_OKT10.pdf
Artikkel LO aktuelt - Om Vietnamesisk arbeidsliv.pdf
 
Unnasluntring og latsabber.pdf
Oversatt fra engelsk - Vett-hefte 4/2011 - Finanskrisen og konsekvensene for kvinner i Irland oversatt til norsk.pdf
 
Solidaritet og samarbeid på tvers av landegrensene er mer nødvendig enn noen gang.pdf

Leserbrev til KK om ESA og ILO 94 SEPT2010.pdf

EUs Vikarbyrådirektiv.pdf Leserbrev KK oktober 2010

Om Irland og EU_Ukens skribent 43.pdf

Artikkel NTL Magasinet - STUDIETUR DUBLIN NTL FAD 22.-25.3.12.pdf

Artikkel Fri Fagbevegelse - Irland, EUs finanspakt, folkeavstemning og eiendomsskatt.pdf

LO-aktuelt - Irene stemte ja til finanspakten.pdf
 

     

     

     
     

 

Ønsker du kontakt eller har spørsmål, send meg en E-post

Organisasjonsnummer 995079496